Privacy Verklaring

Contactgegevens:
Susanne Deijs
KVK: 69649634

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen, mailen of appen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten
  • Ik analyseer je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Dit gebeurt via Google Analytics.
  • Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld, tenzij ik op grond van wettelijke regelgeving je gegevens langer moeten bewaren.

Persoonsgegevens t.b.v. het aannemen of verstrekken van een opdracht worden bewaard zolang je gebruik blijft maken van mijn diensten. Op verzoek kunnen bij beëindiging van de diensten je gegevens verwijderd worden uit mijn systeem.

Als je contact opneemt met mij via de website, worden de gegevens die je meestuurt (zoals naam, bedrijfsnaam, mailadres en telefoonnummer) opgeslagen op de mailserver van Microsoft. Die gegevens worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

De gegevens die worden verzameld door Google Analytics zijn anoniem en worden voor onbepaalde tijd bewaard op de server van Google.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens nooit aan derden en verstrek deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door mij en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar susanne@susannedeijs.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, check ik wel eerst of jij het echt bent.

Vragen? Opmerkingen? Let me know!

Januari 2023

Stuur mij een appje
1
Vragen? Let me know!
Hey 👋 Waar kan ik je mee helpen?